تخفیف

برای مشترهای ویژه یاVIP تخفیف های متمایز در نظرگرفته ایم

رضایت شما مشتریان عزیز همیشه اولویت کاری ما بوده و خواهد بود،در نتیجه تخفیفاتی که ما در سایت و اپلیکیشن در نظر گرفته ایم برای شما عزیزان شامل موارد زیر می باشد.

  • به ازای هر 1 میلیون خرید 5% تخفیف داده خواهد شد
  • به کسانی که در امر تفکیک پسماند خشک همکاری داشته و از اپلیکیشن ما استفاده کرده باشند به ازای هر بار استفاده از تخفیف فروشگاه برخوردار خواهند شد.
  • کسانه که امتیازات دریافت شده از بخش تفکیک پسماند را به خرید اختصاص می دهند شامل تخفیف ویژه فروشگاه خواهند شد.